Сайтът е създаден по проект: "Икономисти на бъдещето" - 2020-1-BG01-КА102-078110

ERASMUS +

ПДТГ "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов

Проект: "Икономисти на бъдещето"

СТАРТ НА ПРОЕКТА: 01.06.2020г.

За проекта

Проектите за международна мобилност на учащи в сектор ПОО позволяват да се предостави възможност на целевите групи да придобият ценен опит и нови умения, отговарящи на европейските стандарти, и от там спомагат плавната интеграция на младите хора към пазара на труда.

Професионалното обучение за стажанти в средното образование, изпълявано в реална работна среда, е свързано с редица ползи не само за учащите, но и такива за цялата училищна институция и предоставя отлична възможност за спомагане повишаването на качeственото обучение в сектора.

ЗА ПРОЕКТА